kuzey anadolu fay hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı, kısaca (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir

23:57:34 | 2020-01-08

Kuzey Anadolu Fay Hattı, kısaca  (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.KAF sistemi, Anadolu Levhası’nın, güneyde Arap Levhası (senede 25 mm’leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası’nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık Van Gölünden Saros Körfezine kadar tüm kuzey Anadolu’yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında; parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.

Kuzey Anadolu Fay Zonu 1940-1960 döneminde yoğun bir sismik aktiviteye maruz kalmıştır. Benzer deprem kümelenmesi daha önce de 994-1045 ve 1667-1668 döneminde gerçekleşmiştir. Türkiye’de paleosismolojik çalışmaların yeni olması nedeni ile KAFZ’da deprem tehlikesini belirleyecek herhangi bir segmentasyon ayırımı ne yazık ki yoktur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde deprem üretebilecek kırılmamış muhtemel 3 sismik boşluk (Yedisu, Geyve, Marmara denizi) kalmıştır. Bu sismik boşluklar içinde son dönemde sismik aktivitenin çok yoğunlaştığı Yedisu düzlüğü dikkatle izlenmelidir. Doğrultu atımlı olsa da “düşey bileşeni olan faylar” ana şoktan önce “öncü depremler” oluşturabilir (Örneğin 1971 Bingöl depreminden yaklaşık 7 saat önce bir öncü depremin olması, 1966 Varto depreminden bir kaç yıl ve bir kaç ay önce küçük-orta depremlerin olması bu yaklaşımı desteklemektedir). Yırtılacak fayın uzunluğu uzun ise, -örneğin 100 km- ana şokun 20,30 sene öncesinden de öncü depremler görünmeye başlayabilir.

Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.mta.gov.tr/v3.0/

adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı’nı

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx

tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

 

 
ETİKET :  kuzey anadolu fay hattı nerelerden geçer kuzey anadolu fay hattı hangi illeri kapsar kuzey anadolu fay hattı haritası kuzey anadolu fay hattı makale kuzey anadolu fay hattı istanbul kuzey anadolu fay hattının geçtiği iller kuzey anadolu fay hattı çankırı kuzey anadolu fay hattını kim buldu

Tümü